Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2018

jestjuzzapozno
Silna kobieta to taka, która widzi swoje błędy wynikające ze słabości. Nie wierzę w istnienie kobiety stabilnej emocjonalnie zawsze... Menstruacja to uniemożliwia.
— "Porypana panna"
jestjuzzapozno
jestjuzzapozno
Dystans to czasem jedyny sposób, żeby nie utonąć w morzu ludzkich cierpień i własnej rozpaczy. Dystans jednak wcale nie musi oznaczać obojętności.
Reposted fromhole-love hole-love viagdziejestola gdziejestola

February 01 2018

jestjuzzapozno
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viagdziejestola gdziejestola
jestjuzzapozno

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viamywonderland mywonderland
jestjuzzapozno
Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
jestjuzzapozno
jestjuzzapozno
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
jestjuzzapozno
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viagdziejestola gdziejestola
jestjuzzapozno
Jego domknięte wokół niej ręce to było jedyne bezpieczne miejsce na ziemi.
— Zofia Nałkowska "Granica"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
jestjuzzapozno
jestjuzzapozno
Osoby, do których najtrudniej się zbliżyć, okazują się najbardziej warte tego, żeby je poznać.
— Tami Hoag
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
jestjuzzapozno
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko - "Port pragnień"
jestjuzzapozno
2013 7fcb 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
5160 a322
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viafilodiseta filodiseta

January 16 2018

jestjuzzapozno
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viagdziejestola gdziejestola

January 08 2018

jestjuzzapozno
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer viamefir mefir
jestjuzzapozno
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl