Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2018

2251 a34b
Reposted fromwat-a-tease wat-a-tease viairmelin irmelin
jestjuzzapozno
7415 b579
Reposted frompurrn purrn viairmelin irmelin
jestjuzzapozno
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viairmelin irmelin
jestjuzzapozno
0145 253a 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
jestjuzzapozno
4551 0fe6 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
jestjuzzapozno
8939 c71d 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viairmelin irmelin
jestjuzzapozno
Wkrótce wynajdą mikroskop tak potężny, że zaczną odkrywać, że życie jest puste.
— Jack Kerouac, Trochę Dharmy.
Reposted frompeper peper viairmelin irmelin
jestjuzzapozno
0310 8755
Reposted fromolaosa olaosa viairmelin irmelin
jestjuzzapozno
5866 e62f
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
jestjuzzapozno
5815 73b6 500
Reposted frompwg pwg viairmelin irmelin
jestjuzzapozno
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
jestjuzzapozno
6881 2061 500
and you chose first one
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viairmelin irmelin

August 19 2018

jestjuzzapozno
Jeżeli to jest prawdziwe to i tak przetrwa.
— VNM - "Kent stej"
jestjuzzapozno
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaserplesniowy serplesniowy
jestjuzzapozno
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
jestjuzzapozno
5016 bd0c 500
Reposted frompiehus piehus viaserplesniowy serplesniowy
jestjuzzapozno
Udawanie orgazmu jest smutne, frustrujące, ale stosunkowo łatwe. Szczęścia nie poudajesz. Zdradzi cię mgiełka tęsknoty za nim obecna na tęczówce oka. Zdradzą cię łzy, które niekontrolowanym strumieniem popłyną, gdy w filmie obraz szczęścia pokażą aktorzy. O braku szczęścia przypomną ci te samotne, ciche minuty przed zaśnięciem, gdy będziesz starała się wymodlić o szczęściu sen.
— Katarzyna Nosowska "A ja żem jej powiedziała..."
Reposted fromdreamadream dreamadream viairmelin irmelin
jestjuzzapozno
jestjuzzapozno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl