Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

jestjuzzapozno
1006 5784 500
jestjuzzapozno
2025 26fb 500
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viamslexi mslexi
jestjuzzapozno

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
jestjuzzapozno
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka

May 04 2017

jestjuzzapozno
balonik
Reposted frommajkey majkey viatobecontinued tobecontinued
jestjuzzapozno
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viaagipacz agipacz
jestjuzzapozno
    Dostęp do seksu jest teraz najłatwiejszy w historii. Internet sprawił, że kobiety i mężczyzn można zamawiać jak skrzydełka w KFC. Mężczyźni tracą zdolność zdobywania kobiet. Bo, nie muszą tego robić. Jak nie ta, to następna.
     
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea viaAmericanlover Americanlover
jestjuzzapozno
4730 6d64 500
jestjuzzapozno

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaserplesniowy serplesniowy
8310 584e
jestjuzzapozno
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa viaserplesniowy serplesniowy

May 02 2017

jestjuzzapozno
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
jestjuzzapozno
Przekonałam się, że serce ma długą pamięć .
Reposted fromthesmajl thesmajl viatobecontinued tobecontinued
jestjuzzapozno
2289 2f90
Reposted fromretro-girl retro-girl viamslexi mslexi
jestjuzzapozno
Czy Ty też za mną tęsknisz?
Reposted fromeklerrka eklerrka viamslexi mslexi
jestjuzzapozno
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasaphirka saphirka
jestjuzzapozno
9710 e278 500
Reposted fromqb qb viaAmericanlover Americanlover
jestjuzzapozno
6777 c700
Reposted fromkrzysk krzysk viaAmericanlover Americanlover
jestjuzzapozno
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
Reposted fromjakgorzkaczekolada jakgorzkaczekolada viaso-so so-so
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl