Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2018

jestjuzzapozno
Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
jestjuzzapozno
7521 45d2 500
Reposted fromolalaa olalaa viasarkastyczna sarkastyczna
jestjuzzapozno
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
jestjuzzapozno
Mężczyzna powinien zawsze dotykać kobiety tak, jak gdyby to był pierwszy i ostatni raz.
— J.L Wiśniewski
jestjuzzapozno
7174 6b20
Reposted fromcountingme countingme viagdziejestola gdziejestola
jestjuzzapozno
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
jestjuzzapozno
Pamiętaj, że nikogo na siłę nie uszczęśliwisz. Jeśli ktoś zdecydował, że mu lepiej bez Ciebie, odwróć się i odejdź. Bez słowa. Zostaw go sam na sam z pustką, która jest jego wyborem.
— znalezione.
jestjuzzapozno

May 27 2018

jestjuzzapozno
9042 c1ee 500
jestjuzzapozno
3683 b80d
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viagdziejestola gdziejestola
jestjuzzapozno
cisza niszczy każdego. 
Reposted fromnila nila viagdziejestola gdziejestola
jestjuzzapozno
jestjuzzapozno
0352 905e
Reposted fromdziewcze dziewcze viagdziejestola gdziejestola
0415 59f0 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola
jestjuzzapozno
2008: wow I was so stupid last year
2009: wow I was so stupid last year
2010: wow I was so stupid last year
2011: wow I was so stupid last year
2012: wow I was so stupid last year
2013: wow I was so stupid last year
2014: wow I was so stupid last year
2015: wow I was so stupid last year
2016: wow I was so stupid last year
2017: wow I was so stupid last year
to be continued
jestjuzzapozno

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viasarkastyczna sarkastyczna
jestjuzzapozno
1146 09b6 500
jestjuzzapozno
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
jestjuzzapozno
4070 8686

May 18 2018

jestjuzzapozno
3574 a89d 500
Reposted fromnonecares nonecares viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl