Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

jestjuzzapozno
Coś wam powiem: każdy samotnik, choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostaje samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromEmisja Emisja viatobecontinued tobecontinued
jestjuzzapozno
jestjuzzapozno
Póki nosisz kogoś w sercu, nigdy go nie stracisz..
— Jack Frost
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viawakemeupx wakemeupx
jestjuzzapozno
4832 c0fe 500
Reposted frommisioludek misioludek viawakemeupx wakemeupx
jestjuzzapozno
jestjuzzapozno
4648 7ba3 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamefir mefir
jestjuzzapozno
Z kobietami po prostu tak jest. Wszystko, co przeżyły, pozostaje w nich na zawsze.
— Tomás Eloy Martínez
jestjuzzapozno
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
jestjuzzapozno
Najtrudniej jest udaremnić samobójstwo popełniane stopniowo przez większość życia.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatobecontinued tobecontinued
jestjuzzapozno
- A co ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz? 
- Cieszę się z ciebie. 
- Ze mnie się cieszysz? 
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnaturalginger naturalginger viasaphirka saphirka

November 07 2018

jestjuzzapozno
7269 0f77 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
9347 f979 500
jestjuzzapozno
0029 ab0e
Reposted fromnapiechote napiechote viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
jestjuzzapozno
1127 0dfd 500
Reposted fromrol rol viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
jestjuzzapozno
6964 45c3
Reposted fromamatore amatore viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
jestjuzzapozno
6857 bdc2 500
Reposted fromrenirene renirene viazyj-kolorowo zyj-kolorowo
jestjuzzapozno
9084 6bac 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamagolek22 magolek22
jestjuzzapozno
3618 bbb0
Reposted fromretro-girl retro-girl viamagolek22 magolek22
jestjuzzapozno
Na­dal zaj­mu­jesz 90% mo­jego mózgu. Po­zos­tałe 10% zaj­mują myśli o tym, że po­win­nam przes­tać o To­bie myśleć.
— Izohelia
Reposted fromstercum stercum viabezwladnie bezwladnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl