Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 01 2019

jestjuzzapozno
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viatobecontinued tobecontinued
jestjuzzapozno
6004 1ae9 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viamefir mefir
jestjuzzapozno
Strach przed samotnością prowadzi nas do złych ludzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
jestjuzzapozno
Męskość kojarzy mi się przede wszystkim z pewną siłą. Nie chodzi o siłę fizyczną, tylko o pewną siłę i umiejętność podejmowania decyzji. (...) Męskość to również opiekuńczość, umiejętność zapewniania komuś innemu bezpieczeństwa. Moim zdaniem facet jest męski, kiedy kobieta może się czuć przy nim bezpieczna
— J. L. Wiśniewski, D. Wellman "Arytmia uczuć"
jestjuzzapozno
1106 5bad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatobecontinued tobecontinued
jestjuzzapozno
2796 e7b3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
jestjuzzapozno
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
jestjuzzapozno

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viatobecontinued tobecontinued
jestjuzzapozno
0430 bce1 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
jestjuzzapozno
Kochaj ją tak bardzo, aby mogła zwątpić w twój zdrowy rozsądek, ale nigdy w twoje uczucie.
— Melanie Bennett
jestjuzzapozno
0509 3c31 500
Reposted fromsoftboi softboi viasilkdreams silkdreams
jestjuzzapozno
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję
Reposted fromchocoway chocoway viasilkdreams silkdreams
jestjuzzapozno
0767 1045 500
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viasilkdreams silkdreams
jestjuzzapozno
Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viatobecontinued tobecontinued
jestjuzzapozno
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin

June 21 2019

jestjuzzapozno
Parokrotnie, fajna para była z nas parę razy przez cztery tygodnie Wszystko, co dobre, od początku ostrzega cię końcem A najlepsze żyje motylim życiem, zdycha gwałtownie
— Bisz
Reposted frommefir mefir viatobecontinued tobecontinued
jestjuzzapozno
jestjuzzapozno
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
jestjuzzapozno
0949 8015
Reposted fromkarahippie karahippie viamefir mefir
jestjuzzapozno
Ona szuka ratunku w zabawie i tańcu Ona szuka miłości w tej bandzie wygnańców
— Bedeos
Reposted frommefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl